Home | Contact

Welkom bij Actie Groenlicht

Een van de belangrijkste drijfveren voor het gebruik van LED verlichting is ons milieu. Met LED verlichting behouden we namelijk de hulpbronnen van de aarde: LED lampen verbruiken veel minder energie dan conventionele lampen en hebben een veel hogere levensverwachting! Het milieubewustzijn van de mens ontwikkelt zich steeds verder en de LED technologie past perfect bij deze ontwikkeling. Temeer omdat bijvoorbeeld spaarlampen niet het alternatief bieden dat LED verlichting wel biedt. Spaarlampen bevatten het giftige kwik en beschikken over een zeer ongunstige lichtspreiding.

Technologie van morgen
Actie Groenlicht loopt voorop met ecologische, zinvolle technologie en zet zich ook actief in met onderzoek op dit gebied. Onze moderne producten stellen normen in kwaliteit en doelmatigheid op de markt voor LED verlichting. De enorme kostenbesparing op energieverbruik en onderhoud maken dat de investeringen in de geavanceerde LED technologie zich snel terug betalen.