Home | Contact

LED verlichting heeft de toekomst

De nieuwste generatie led-lampen steekt zo langzamerhand wereldwijd haar licht op. Duurzaam, energiezuinig en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu: de grote voordelen van Actie Groenlicht ledverlichting blijven ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt.

Groen Links kamerlid Kees Vendrik verzocht minister Cramer (VROM) onlangs dan ook om de overheid zo snel mogelijk van hoog tot laag te laten overstappen op ledverlichting. Minister Cramer antwoordde plannen in die richting op korte termijn uit te gaan voeren: De ambitie is om in 2020 ruim 30 procent energiebesparing te realiseren op het gebied van openbare verlichting. Intussen roept Minister Cramer iedereen op om zich aan te sluiten bij de koplopers.

Zet het licht op groen voor groene verlichting!